Harvard avskaffar meritokratisk, objektiv antagning och befordrar istället rasism och polarisering

Den ärevördiga Ivy league-institutionen Harvard har under senare år intensifierat sin konkurrens med Yale om att vara USA:s mest ”woke”-orienterade universitet. Frågan är om inte avvecklingen av meritokratisk antagning helt och hållet ger ett visst försprång. Redan idag tillämpas kvoteringsinstrumentet kraftfullt – där individer som råkar ha fel etnisk bakgrund drabbas hårt. American-Asians skulle ha närmare 50 % av studieplatserna om man bara gick på meriter och goda betyg. Läs mer här

 

Helen Raleigh är själv en amerikan med asiatiskt påbrå och har skrivit en tänkvärd artikel: Exam-Free College Admission Won't Achieve Equity. But it will cause long-term harm