Om oss
Ny förlagsverksamhet

Ex Tenebris är ett förlag som bedrivs ideellt men som organisatoriskt är knutet till det lilla produktionsbolaget STODAB Media. Avsikten med verksamheten är att i mån av tid och resurser söka tillgängliggöra betydelsefull facklitteratur som befordrar upplysningens ideal och klassisk liberalism för en svensk publik. Fokus ligger på internationella titlar som fått liten eller ingen uppmärksamhet.

Paper and technology
x
1
Eum iure repre
1
Praesent justo dol
1
quis nostrum
1
quis nostrum