Recensioner

Idel lovord

"I’ve now finished Pluckrose’s and Lindsay’s new book, and can recommend it to readers. [...] It’s more academic than I imagined and less of a screed against Social Justice (which they capitalize to indicate the woke version against classical “liberal” social justice), but I found that emphasis refreshing. [...] This book will help you recognize Theory when you see it, and then you’ll start seeing it everywhere: in the New York Times, in the Washington Post, in the petulant acts of cancel culture, and on most every college campus in America.”  Jerry Coyne, biolog och författare.


• Social Justice, then and now av Jerry Coyne, biolog och författare

• Postmodernistiska syndabockar av Fredrik Svenaeus, professor i filosofi

• The Truth According to Social Justice—A Review of 'Cynical Theories' av Jonathan Church författare till ”Reinventing Racism”

• The Roots of Wokeness av Andrew Sullivan, författare och politisk kommentator

• Fighting the New Theocrats: Review of 'Cynical Theories' av Daniel Sharp

• Woke warriors are conquering academia av Douglas Murray

Kritik

Naturligtvis har boken även av mötts av negativa omdömen. Föga förvånande med tanke på att Cyniska Teorier angriper Teorins kärna. Författarna ställer sig dock frågande till att invändningarna ofta befunnits på en kvalitativt undermålig nivå. Inte sällan framförd av akademiker som gjort glidarkarriär på Teori.


Det finns emellertid undantag. Författarna var tidigt ute med att man skulle samla in den kritik som riktades mot deras bok för att därefter gå i svarsmål. Allt för att främja konstruktiv diskussion och vidare kunskapsutveckling. James Lindsay har här tagit sig an problematiseringar av mer tänkvärt snitt.

x

1
Eum iure repre
1
Praesent justo dol
1
quis nostrum
1
quis nostrum