Skola i Denver introducerar segregerad lektid i kampen för ”equity” (likhet)
Enligt Centennial Elementarys kansli organiserades detta evenemang av skolans ”kulturdekanus”, Nicole Tembrock. Evenemanget ställdes dock in på grund av gällande covidregler, men kommer att läggas in i schemat under näst år. Att segregering bryter mot delstatens lagar tycks inte ha någon påverkan på de indentitetspolitiska befogenheterna: ”…nor shall any distinction or classification of pupils be made on account of race or color”(Colo. Const. art. IX, sec. 8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *