The Conceptual Penis fortsätter att utgöra kunskapskälla inom vissa discipliner

I maj 2017 publicerade två forskare under namnen Jamie Lindsay och Peter Boyle en bluffartikel med titeln The Conceptual Penis as a Social Construct, i den peer-granskade socialvetenskapliga tidskriften Cogent Social Sciences. Uppsatsen skrevs med den jargong som är typisk för genusvetenskapliga uppsatser, men i likhet med Alan Sokals berömda artikel författades den i avsikt att vara komiskt, nonsens för att demonstrera att genusvetenskapen har mycket i övrigt att önska. Författarna avslöjade bluffen i tidningen Skeptic och Cogent Social Sciences drog tillbaka artikeln. De egentliga författarna var Peter Boghossian och James Lindsay, och tilltaget kom att bli en generalrepetition för vad som kom att bli the Grievance Study Hoax som även inkluderade Helen Pluckrose. The Conceptual Penis-artikeln fortsätter – trots att den är ”retracted” – att leva sitt eget liv och användes som referens i en artikel publicerad i den italienska vetenskapliga tidskriften Rivista di Sessuologia Clinica tidigare i år.