Tidigare MIT-studenter: ”Vi kan inte stödja en skola som givit efter för woke-mentalitet”
Det tycks som om STEM-universiteten i de anglosaxiska länderna och i Sverige (Chalmers, KTH, etc) faller lika motståndslöst för Kritisk Teori och dess ideologiska ambitioner. Ett skäl kan vara att man saknar den diskussionstradition och träning i argumentation som en gång präglade humaniora. The Massachusetts Institute of Technology (MIT) är det senaste högre utbildningen som kapitulerat för woke-rörelsen med bland annat inställda gästföreläsningar. Tidigare studenter som under alla år varit mycket tacksamma mot sitt college och givit årliga ekonomiska bidrag till sitt alma mater. Upphör nu med detta: ”We graduated from the Massachusetts Institute of Technology more than 50 years ago. MIT was academically rigorous, and it taught us our crafts and the essence of problem-solving, enabling us to thrive in our careers. We owe much to our alma mater and have donated to it regularly. No more. The current MIT administration has caved repeatedly to the demands of “wokeness,” treating its students unfairly, compromising the quality of its staff, and damaging the institution and academic freedom at large.” Läs hela artikeln här: https://nypost.com/2021/11/07/mit-alums-we-cant-support-a-school-that-caved-to-woke-mentality/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *