What is Happening to My Profession?

Den gradvisa och långsamma processen att implementera cyniska teorier inom sjukvården har pågått i över 20 år, både akademiskt, professionsspecifikt, som kritisk dietetik och critical nursing, men också som en allmän doktrin som verkar tvärprofessionellt på golvet. Sally Satel uppmärksammade fenomenet redan vid milleniumskiftet, och följer nu upp i denna artikel.