Dawkins: ”Ras är ett spektrum. Sex är ganska jävla binärt”
Richard Dawkins har under åren mottagit flera utmärkelser från de stora Humanist-organisationerna. Bilden ovan är från 2012 då han erhöll Services to Humanism award vid the British Humanist Association Annual Conference. 1996 blev han utsedd till årets Humanist av the American Humanist Association. 2021 drogs utmärkelsen tillbaka eftersom Humanisterna numera bekänner sig till postmodernistisk kritisk teori och Dawkins blasfemiska påstående om att det finns två biologiska kön. Idag skriver Dawkins en artikel på temat i nättidskriften Quilette.