Korrelation mellan CRT&BLM och försämrade relation mellan svarta&vita
Anhängare av Kritisk Rasteori (CRT) som också vanligtvis hävdar att de stöder riktig vetenskap, kan inte presentera data
 som ger stöd för deras påståenden. Tvärtom. De undersökningar som gjorts visar tvärtom att rasrelationerna har drastiskt
försämrats sedan BLM och CRT blev de stora narrativen för dagen. Eller som någon sa: ” It is a feature not a bug. The work is eternal, and well-paid.”
Korrelation2