Tidigare MIT-studenter: ”Vi kan inte stödja en skola som givit efter för woke-mentalitet”
Det tycks som om STEM-universiteten i de anglosaxiska länderna och