Skolchef i Kanada tystar fredspristagare
 
 
 

 

 

Styrelseordföranden för Torontos skoldistrikt, Colleen Russell-Rawlins (till vänster), lägger in sitt veto mot ett bokevenemang för studenter med yazidie-aktivisten och 
Nobels fredspristagare Nadia Murad eftersom hennes självbiografi om att vara fången och bli sexuellt förslavad av Islamiska statens terrorister "skulle främja islamofobi."
Skoldistriktet har tidigare gjort sig känt för att ha rensat ut och förstört 5000 barnböcker som befunnits anstötliga och inte leva upp till den Sociala Rättviserörelsens dogmer.
Läs mer här

Uppdatering: Russel-Rawlins lär ha backat från sin position. Bokcirkeln för studenterna hade arrangerats av en extern person.
Ordföranden har tidigare försökt stoppa
litteratur som diskuterats i bokcirkeln