Därför måste mannen bakom ”alla människors lika värde” bort

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness".


Raderna skrevs av Thomas Jefferson för den amerikanska oavhängighetsförklaringen 1776. En stående provokation för de identitära postmodernisterna som på måndagen kunde ta ned en staty av blasfemikern från New Yorks stadshus.

Den Sociala Rättviserörelsen har länge kämpat mot idén om alla människors lika värde och rättigheter, och lyckades t ex under sommaren få igenom ett lagförslag i Kalifornien i avsikt att kring gå denna besvärande, juridiska skrivning. (En lagändring som dock kan stöta på patrull på federal nivå, då principen är inskriven i den amerikanska konstitutionen.)

Det skäl aktivisterna själva uppgivit bakom statyns borttagande är att Thomas Jefferson hade slavar. (Pyramiderna må sprängas! Det är inte bara monument över slavägare, utan även resta av slavar!)

Det är av vikt att de självutnämnda, moraliskt överlägsna kan döma personer i världshistorien utefter dagens normer och vara vägledande föredömen för oss syndare som inte är så välsignade, eller som Richard Dawkins så väl fångade sentimentet tidigare I veckan:


”Hume, Huxley, Fisher . . . will they come for Darwin next? Giants of the past sanctimoniously judged by nonentities of the present whose only qualification is still being alive to do so. How will the future judge our own time when we are not around?”

Läs mer i New York Post. (Foto: Gregory P. Mango)