Inte bara i Sverige: Forskningsanslag nekas pga fokus på merit istället för hud och kön