Jimmy orienterar: Vad är vithet?

James Lindsay presenterar i en ny video begreppet ”vithet”, whiteness. Detta är en del i hans lexikaliska projekt att definiera och förklara de termer och begrepp som är knutna till den Sociala Rättviserörelsen.