Läkare vittnar om självcensur på medicinutbildning

På Joe Rogan’ Experience, ger Dr Peter Attia ett exempel på hur den orwellska nyords-dokrinen även slår igenom inom naturvetenskapet. Exemplet är hämtat från en medicinsk föreläsning vid ett amerikansk universitet.