Woke 2021: American Humanist Association

Om du har missat det avgörande skälet bakom AHA:s återtagande av sin utmärkelse Årets Humanist till Richard Dawkins finns här en artikel som väl fångar organisationens nya religiositet och kognitiva dissonans.

Dawkins tweet